(+86)0631-5861141
Home
Market
Leade
News
Service
Price
Bigger
Invest
Email
价格行情(仅供参考)
蔬菜果品 单位:元/公斤 最新发布时间:2019-5-9
共有 22 条 显示第 1 条到第 22
品名 规格 最高价 最低价 均价
白菜     1.80   0.80   1.00 
菠菜     3.60   1.60   2.00 
大葱     2.80   1.20   2.00 
胡萝卜     3.00   1.20   2.00 
花菜     8.00   2.80   4.00 
黄瓜     5.60   2.00   3.40 
尖椒     6.00   2.00   4.00 
茭瓜     3.60   1.20   1.60 
韭菜     2.40   1.40   1.60 
萝卜     4.00   0.80   1.40 
茄子     6.00   2.00   4.00 
芹菜     6.00   2.00   3.40 
蒜薹     7.00   3.00   4.00 
头菜     3.00   1.20   1.60 
土豆     4.40   1.00   2.00 
西红柿     7.00   2.40   3.60 
小白菜     4.00   1.20   2.20 
油菜     4.00   2.00   3.00 
元椒     5.00   2.00   3.20 
圆葱     2.60   1.00   1.20 
芸豆     10.00   4.00   6.00 
猪肉     0.00   0.00   21.00 
山东省威海市农副产品批发市场 版权所有
邮政地址:山东省威海市温泉路399号 邮政编码:264200
电话:0631-5861141 传真:0631-5861298 Email:sdweishuhotmail.com
ICP:鲁ICP备05033649号 松际农网设计制作